Wat is regressie en reïncarnatie therapie?

Regressie- en reïncarnatietherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat al je huidige klachten en problemen een symptoom zijn van één of meerdere onverwerkte ingrijpende (traumatische) ervaring(en) uit je verleden. Met deze therapie ga je dus terug naar de oorzaak en daarmee direct naar de kern van je klacht en probleem. Het verleden wordt ruim gedefinieerd; naast je recente verleden en je jeugd, worden ook jouw geboorte en alle ervaringen daaraan voorafgaand (zwangerschap, conceptie, vorige levens en periodes tussen levens) in acht genomen.

Regressie

Regressie betekent letterlijk “teruggang”.

Door focus op pijnlijke gevoelens, negatieve gedachten en blokkades in je lichaam kom je in een lichte trance, waarbij je ten alle tijden de controle houdt; je bent je zowel bewust van jezelf in het verleden als van jezelf in het heden.

Door het herbeleven, verwerken en integreren van de tot nu toe onverwerkte ervaringen in verschillende gebieden van je leven, krijg je de kans om de thema’s, die aan de basis liggen van je huidige problemen, te neutraliseren.

Reïncarnatie

Reïncarnatie betekent letterlijk ‘het opnieuw in vlees komen van de ziel’. Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat (een deel van) je ziel meerdere keren belichaamd wordt. Soms is wat we hebben meegemaakt tijdens vorige levens zó pijnlijk en verwarrend geweest, dat we deze ervaringen toen niet konden verwerken met als gevolg dat ze na de dood als trauma’s in de ziel voortleven. Dit kan zorgen voor beperkingen en blokkades in het huidige leven.

Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven, het gaat om het effect op je leven nu.

Werkwijze

Als we aan de gang gaan met regressie- en reïncarnatietherapie, dan betekent dat dat we een traject ingaan. We noemen deze therapie daarom ook wel een procestherapie. Over het algemeen zijn er meerdere sessies nodig om tot blijvende verandering te komen. De aard van de klacht is bepalend voor het aantal sessies.

In overleg stemmen we de frequentie van de sessies af op je wensen en proces. Meestal vinden de sessies om de twee of drie weken plaats. Omdat deze therapie ook een inzichttherapie is, is je eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van belang. Ik bied je deskundigheid in mijn vakgebied en jij brengt motivatie en deskundigheid in jouw persoonlijke gebied en ervaringen mee.

De therapie begint met een intakegesprek van twee uur waarin ik je vraag naar de biografische informatie die met jouw probleem of klacht te maken heeft. Vaak wordt tijdens zo’n gesprek al een rode draad of levensthema zichtbaar. Samen stellen we vervolgens het doel van de therapie vast.

In de volgende sessies gaan we na een kort voorbereidingsgesprek en met de informatie van de intake terug naar het verleden om (on)bewuste ervaringen opnieuw te beleven.

Doel van regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatietherapie is geschikt voor iedereen die de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen genezingsproces wil nemen en inzicht wil hebben in het ontstaan van beperkende patronen, klachten of ziekten in zijn/haar leven. Deze therapie kan ook bijdragen aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving.

Bij chronische en levensbedreigende ziekten (zoals auto-immuun ziekten, reuma, hartklachten of kanker) kan deze vorm van therapie verlichtend werken, inzicht geven en zo de kwaliteit van het leven verbeteren.